Czesława Danuta FIC

Klikuszowa

Jan GAŁ

Lasek

Dariusz Andrzej MUCHA

Pyzówka

Zofia FARON

Obidowa

Grażyna MAŁECKA

Klikuszowa

Anna PUDZISZ

Lasek

Dawid SZELIGA

Klikuszowa