𝗭𝗮𝘄𝘀𝘇𝗲 𝗯𝗹𝗶𝘀𝗸𝗼 𝗹𝘂𝗱𝘇𝗶. To motto którym się kieruję

Wiesław Parzygnat

Kilka słów o sobie.

Pochodzę z Pyzówki. Obecnie pracuję jako zastępca wójta Gminy Nowy Targ. Z samorządem wiejskim związany jestem od 21 lat, najpierw jako Wiceprzewodniczący (4 lata), a następnie jako Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ (17 lat). Przez cztery kadencje pełniłem funkcję sołtysa wsi Pyzówka. Dzięki pełnionym funkcjom dobrze poznałem sprawy i potrzeby naszej gminy. 

Byłem długoletnim pracownikiem Nowotarskiej Telewizji Kablowej (25 lat). 

Od 2015 roku związany jestem z LGD Spisz Podhale, gdzie pisałem projekty i pozyskiwałem środki. Mam doświadczenie w koordynowaniu i realizowaniu projektów unijnych, z czego największym sukcesem był dla mnie udany projekt promocji tras turystycznych Spisza i Podhala.

W Zarządzie Miejsko–Gminnym OSP pełnię funkcję wiceprezesa. 

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie – kierunek administracja. Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe: Bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Audytu Wewnętrznego na Uniwersytecie Śląskim oraz Prawo Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z certyfikatem zawodowym Prezesa PZP. Jestem żonaty i mam troje dzieci. Dziękuję za uwagę. Wiesław Parzygnat